Tot aan 31 december 2006 was Cinco werkzaam onder de naam De Vijf Sterren. De Vijf Sterren, een bedrijf dat reeds in 1987 haar oorsprong vond, was van huis uit gespecialiseerd in het reinigen van tapijt en meubelen. Enkele jaren terug werd echter het pakket uitgebreid en kon De Vijf Sterren een dienstenpakket aanbieden dat zich richtte op het specialistisch reinigen van het gehele interieur.

Door deze wijziging werd toen al aangegeven dat het dienstenpakket meer omvatte dan het reinigen van tapijt en meubelen alleen. Toch is bij velen het beeld blijven bestaan dat De Vijf Sterren alleen stoffeninterieurs reinigt.

De wijziging in het dienstenpakket en de toenemende vraag naar reinigingsmiddelen, apparatuur en advies waren aanleiding om de identiteit van de organisatie onder de loep te nemen. Uiteindelijk werd, na lang beraad, besloten om de organisatie om te dopen in Cinco. Een korte en krachtige naam die ook nog eens vijf betekent. Daarnaast is de gehele huisstijl aangepast aan de eisen van deze tijd.
Ondanks dat de veranderingen grote impact zullen hebben op de organisatie en haar omgeving, zal de kwaliteit en de service van De Vijf Sterren blijven voort bestaan.